Asmaul husna | souvenir kaligrafi – hadiah kaligrafi

ASMAUL HUSNA (AL A’RAF 180)

Dan bagi Allah ada Nama-Nama yang baik,maka berdo’alah kepadaNya dengan perantara Nama-Nama itu.

Q. S. Al A’raaf 180 Kami memohon kepadaMu, wahai Dzat yang tiada tuhan selain Dia.

Allah, realitas Wujud Yang Maha Agung. Dia sandang Nama-Nama Yang Sempurna. Segala  sesuatu  selain  Dia, mutlak menyembahNya  sebagai rasa  syukur  atas  karunia hidup dan segala kebaikanNya. Panggilah  Dia dengan Asma’ Al Husna itu sebagai wasilah dari semua harapan dan doa-doa kita, seperti yang di perintahkanNya. Karena di dalamnya terdapat rahasia dari semua dinamika kehidupan di dunia dan akhirat. Nama-nama yang ‘Maha’, yang bersih dari kekurangan.

Jika kita bermunajat kepada Allah dengan menyebut Nama-namaNya yang Husna dengan hati yang khidmat, maka akan terasa, Allah Ada bersama kita, di dalam jiwa kita. Jiwa yang selalu diawasi dan dikehendaki kebaikan olehNya. Mohonlah kepada Allah dengan memuji Nama-namaNya. Karena bukan hamba yang sangat mencintai Tuhannya, tanpa sering menyebut namaNya. Didalam 99 NamaNya itu ada harapan dan rasa takut, dan menyebut NamaNya adalah harapan bagi jiwa-jiwa yang takut.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahawa Nabi Muhammad saw. pernah bersabda : “Sesungguhnya Allah Swt. mempunyai 99 nama, yaitu seratus kurang satu. Barangsiapa menghitungnya -menghafal seluruhnya-  masuklah ia kedalam syurga” HR. Bukhari

Barangsiapa yang berzikir dengan Asma Al Husna  sebelum terbit matahari, maka Allah akan hindarkan dia dari bala pada hari itu. Juga untuk membangun jiwa besar dan sabar dalam menghadapi segala urusan,  Asma’ ini dibaca setiap saat terutama dalam menghadapi segala kesulitan masalah apa saja, pasti segala urusan akan Allah mudahkan. Gantungkan harapan kita pada KehendakNya, maka Dia akan memberikan semua yang terbaik pada diri kita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *